Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Aktualności

Spotkanie integracyjne uczestników projektu "Postaw na aktywność"

logo

Uczestnicy spotkania

W dniu 22.05.2014 r. w ramach projektu systemowego „Postaw na aktywność", realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej odbyło się spotkanie integracyjne dla 28 uczestników projektu oraz osób im towarzyszących. Spotkanie o charakterze kulturalnym wpisało się w nurt działań środowiskowych i rozpoczęło się o godz. 10:00.

więcej >>

Informacja dotycząca konsultacji prawnych

Informujemy, że konsultacje prawne dla osób prowadzących rodzinne formy pieczy zastępczej dnia 29 maja 2014 r. nie odbędą się. Kolejne spotkania prowadzone będą zgodnie z harmonogramem, tj. w każdy czwartek w godzinach 12:00 – 14:00.
Potrzebę uzyskania pomocy prawnej w danym tygodniu należy zgłaszać najpóźniej na dwa dni przez planowanym terminem spotkania.

Dyrektor PCPR we Wrocławiu zatrudni osobę na stanowisko: pedagog w Zespole ds. pieczy zastępczej

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu zatrudni osobę na stanowisko: pedagog w Zespole ds. pieczy zastępczej

Wymagania:

 1. Ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku pedagogika.
 2. Co najmniej 3 –letnie doświadczenie zawodowe w pomocy społecznej/pieczy zastępczej.
 3. Znajomość ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 4. Prawo jazdy kat. B.
 5. Własny samochód.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys i list motywacyjny.
 2. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie.
 3. Kopie świadectw pracy.
 4. Oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
 5. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 6. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

Wymagane dokumenty należy składać na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław
IV piętro, pok. 431

lub adres e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko pedagoga"

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (71) 72 21 860
Zastrzega się możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.
Dokumenty należy składać do dnia 26 maja 2014 r.

Cykl wykładów pn. "Zarządzanie budżetem gospodarstwa domowego"

logo

W dniu 8 maja 2014 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu odbył się cykl wykładów pn. „Zarządzanie budżetem gospodarstwa domowego" adresowany do usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej z terenu Powiatu Wrocławskiego oraz ich opiekunów usamodzielnienia.

więcej >>

Spotkanie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Spotkanie Spoecznej Rady Dnia 16 kwietnia 2014 r. w Sali szkoleń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu odbyło się posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. W spotkaniu udział wzięli członkowie Rady: Pani Joanna Bryłkowska-Hehn, Pani Bożena Łoposzko, Pani Monika Rosa i Pan Marcin Seretny oraz zaproszeni goście: Pani Magdalena Kuźnicka – Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu i Pani Marta Ścisłowska – Pracownik socjalny PCPR.

 

więcej >>

Warsztaty pn. "Zarządzanie budzetem domowym"

logo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu serdecznie zaprasza usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej oraz ich opiekunów usamodzielnienia na warsztaty "Zarządzanie budżetem domowym", które są organizowane w ramach projektu systemowego „Postaw na aktywność" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej >>

Informacja dotycząca najbliższych konsultacji prawnych

Informujemy, że najbliższe konsultacje prawne dla osób prowadzących rodzinne formy pieczy zastępczej odbędą się 8 maja 2014 r. w godzinach 12:00 – 14:00.
Potrzebę uzyskania pomocy prawnej w danym tygodniu należy zgłaszać najpóźniej na dwa dni przed planowanym terminem spotkania.