Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Aktualności

Informacja o podziale środków PFRON w 2014 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu informuje, że w dniu 15kwietnia 2014 r. podjęta została Uchwała Nr XXV/221/14 Rady Powiatu Wrocławskiego w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych dla Powiatu Wrocławskiego na realizację zadań w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2014.

więcej >>

Życzenia Wielkanocne

kartka wielkanocna 2014 2

Warsztaty "Rodzic na medal" część III

zdjęcie przedstawia osoby prowadzące warsztatyW dniu 26 marca 2014 r. odbyła się ostatnia część warsztatów kompetencji rodzicielskich pn. „Rodzic na medal" dla rodzin zastępczych i opiekunów Rodzinnych Domów Dziecka, organizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu - Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej na terenie Powiatu Wrocławskiego.

więcej >>

Szkolenie dla prowadzących Rodzinne Domy Dziecka

zdjęcie przedstawia uczestników szkoleniaW dniu 18 marca 2014 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu zorganizowało szkolenie pt. „Prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie świadczeń przyznawanych osobom prowadzącym Rodzinne Domy Dziecka".

 

więcej >>

Profilaktyczne działania z udziałem Strażaków w Domu Dziecka

wizyta strazakow 1W dniu 15 marca 2014 r. o godz. 10:00 została przeprowadzona próbna ewakuacja w obiektach Domu Dziecka im. Św. Mikołaja Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kątach Wrocławskich. Ewakuacja została zorganizowana przez Strażaków z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 6 Państwowej Straży Pożarnej w Kątach Wrocławskich, którzy zaprezentowali ćwiczenia przeciwpożarowe oraz pokaz działań ratowniczo – gaśniczych w placówce.

więcej >>

DZIAŁAJ Z NAMI NA RZECZ DZIECI

Jak co roku, jako Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu w dniu 28 czerwca 2014 r. organizujemy Piknik Rodzinny z okazji Dnia Rodziny, Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz Dnia Dziecka dla rodzinnych form pieczy zastępczej z terenu Powiatu Wrocławskiego.

Piknik spełnia niezwykle ważną rolę w pracy z rodzinami zastępczymi, osobami prowadzącymi Rodzinne Domy Dziecka i ich podopiecznymi. Umożliwia bliższe poznanie, integrację oraz wspólną zabawę. Nasi małoletni podopieczni każdego roku niecierpliwie oczekują swojego święta, w którym głównie dzięki otrzymanemu wsparciu, ich buzie często się śmieją.

Z powodu ograniczonych możliwości finansowych przeznaczonych na organizowanie okolicznościowych imprez masowych, zwracamy się z prośbą o pomoc pieniężną i rzeczową na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem poczęstunku, prezentów dla dzieci, animatorów zabaw, oprawy muzycznej oraz wielu innych, które pomogą nam uświetnić ten dzień.

Dary rzeczowe prosimy przekazywać do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131 (IV piętro, pok. 431), natomiast wszelkie wsparcie finansowe na wskazane poniżej konto Starostwa Powiatowego we Wrocławiu w terminie do dnia 10 czerwca 2014 r.

Z góry składamy serdeczne podziękowania w imieniu własnym oraz naszych podopiecznych i ich rodzin.

Kontakt:
Sekretariat: tel. 71/ 72 21 860; fax 71/72 21 869
Kamila Szarek: młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, tel. 698 860 844
Paulina Rawska: psycholog, tel. 71/72 21 862

Dane konta:
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
ul. Kościuszki 131
50-440 Wrocław
konto: 35 1560 0013 2124 1805 1000 0002

SPOTKANIE DOTYCZĄCE NAWIĄZANIA WSPÓŁPRACY Z 10 WROCŁAWSKIM PUŁKIEM DOWODZENIA

spotkanie z Wrocławskim Pułkiem DowodzeniaW związku z tworzeniem i rozwijaniem standardów usług pomocy i integracji społecznej, pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu: Magda Saska – Radwan - psycholog oraz Magdalena Fogt – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej wzięły udział w spotkaniu z przedstawicielami organizacji pozarządowych, partnerów społecznych oraz zarządów organizacji kombatanckich i patriotyczno - obronnych dotyczącym współpracy z 10 Wrocławskim Pułkiem Dowodzenia – inicjatorem spotkania.

więcej >>