Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Aktualności

POTRZEBNI WYCHOWAWCY DO PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH!

Powiatowe Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich poszukuje osób na stanowisko wychowawcy lub młodszego wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Praca w pełnym wymiarze godzin w systemie ciągłym polegająca na całodobowym zapewnieniu opieki małoletnim dzieciom, umowa o pracę.

więcej >>

Podaruj dziecku rodzinę

logo PCPR jpgPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie możliwości opieki ze strony rodziców biologicznych z terenu Powiatu Wrocławskiego.

więcej >>

„Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2018 roku

Logo PFRONPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu informuje, że istnieje możliwość pozyskania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III" w 2018 r.

więcej >>

Ogłoszenie o dniu wolnym od pracy 5 stycznia 2018 r.

więcej

Program spotkań edukacyjnych dla kobiet doznających przemocy w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu w związku z realizacją zadań Programu Terapeutycznego i Pomocy Psychologicznej dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie w Powiecie Wrocławskim na lata 2017-2020 serdecznie zaprasza mieszkanki z terenu Powiatu Wrocławskiego, tj. gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic, Sobótki i Żórawiny do udziału w Programie 6 spotkań psychologiczno-terapeutycznych dla kobiet doznających przemocy w rodzinie z terenu Powiatu Wrocławskiego", który będzie realizowany w 2018 r. Spotkania będą miały formę grupową. Przewiduję się grupę do 12 uczestniczek.

więcej >>