Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Aktualności

Powiat Wrocławski wyróżniony w konkursie "Samorząd Równych Szans 2013"

dyplom potwierdzający przyznanie wyróżnienia i tytułu Samorząd Równych Szans 2013

W dniach 14 i 15 listopada 2013 r. w Karpaczu odbyły się warsztaty i spotkanie podsumowujące projekt „Samorząd Równych Szans 2013”. Podczas uroczystości wręczono nagrody za najlepsze działania na rzecz osób niepełnosprawnych realizowane przez polskie samorządy.

Galę poprzedziły dwudniowe warsztaty, podczas których uczestnicy zapoznali się z raportem na temat dostępności dla osób niepełnosprawnych stron internetowych samorządów, ze sposobami obsługi osób niesłyszących w urzędach oraz udostępniania materiałów audiowizualnych dla osób niepełnosprawnych. Ponadto odbyły się warsztaty podnoszące świadomość pracowników administracji publicznej oraz dyskusja z zakresu funkcjonowania osób niepełnosprawnych w dostępie do rynku pracy.

            Wyróżnienie dla Powiatu Wrocławskiego oraz 23 innych samorządów zostało przyznane przez Kapitułę Nagrody pod przewodnictwem Ministra Jarosława Dudy – Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Nagrodę, podczas uroczystej gali w dniu 15 listopada 2013 r., odebrała Pani Arleta Szmigielska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.

Uroczystość uświetnili: Pan Sławomir Piechota – Poseł na Sejm RP – Przewodniczący Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Pan Radosław Mołoń – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, Pan Robert Pudło – Dyrektor Wydziału Realizacji Programów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Pani Alina Wojtowicz-Pomierna – Zastępca Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Pan Aleksander Waszkielewicz – Prezes Zarządu Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego.

Wyróżniono realizowany przez PCPR we Wrocławiu, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Euro-Concret, projekt „PER ASPERA AD ASTRA” – kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia osób niepełnosprawnych. W ramach jego realizacji osoby niepełnosprawne otrzymały wsparcie finansowe i merytoryczne w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. To już drugie wyróżnienie dla Powiatu Wrocławskiego w konkursie „Samorząd Równych Szans”. Poprzednie przyznano w 2011 r. za realizację projektu „Postaw na aktywność” skierowanego do niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Wrocławskiego.

 

Uczestnicy spotkania

Laureaci statuetek i wyróżnień

 

Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego - Pan Radosław Mołoń

Pan Radosław Mołoń - Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego

 

Prezes Zarządu Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego Pan Aleksander Waszkielewicz

Pan Aleksansder Waszkielewicz - Prezes Zarządu Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego

 

 Poseł na Sejm RP - Przewodniczący Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Pan Sławomir Piechota

Pan Sławomir Piechota - Poseł na Sejm RP - Przewodniczący Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

 

Uczestnicy gali

Uczestnicy gali

 

Na zdjęciu: Arleta Szmigielska, Radosław Mołoń, Irena Krzyszkiewicz, Magdalena Kuźnicka

Od lewej: Pani Arleta Szmigielska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, Pan Radosław Mołoń - Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, Pani Irena Krzyszkiewicz - Burmistrz Góry, Pani Magdalena Kuźnicka - Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu

 

na zdjęciu: Aleksander Waszkielewicz, Arleta Szmigielska, Magdalena Kuźnicka, Slawomir Piechota, Irena Krzyszkiewicz

Od lewej: Pan Aleksander Waszkielewicz - Prezes Zarządu Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, Pani Arleta Szmigielska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, Pani Magdalena Kuźnicka - Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, Pan Sławomir Piechota - Poseł na Sejm RP - Przewodniczący Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Pani Irena Krzyszkiewicz - Burmistrz Góry

 

Prośba do sponsorów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu
w dniu 6 grudnia 2013 r. organizuje
MIKOŁAJKI,
na które zaprasza wszystkie dzieci i te małe i te duże
do budynku Starostwa Powiatowego mieszczącego się
we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131.

Nazywam się Mikołaj, niektórzy nazywają mnie nawet Świętym.
Od wielu, wielu lat zajmuję się uszczęśliwianiem wszystkich dzieci.
W tym szczególnym dniu mam zaszczyt zaprosić Państwa do współpracy
w zorganizowaniu imprezy dla podopiecznych rodzin zastępczych
z terenu Powiatu Wrocławskiego.
Planuję spełnić marzenia dzieci poprzez podarowanie im paczek
oraz zorganizowanie zabawy, podczas której będą mogły zapomnieć
o codziennych troskach.
W tym celu potrzebuję Państwa pomocy w formie wsparcia rzeczowego
lub finansowego przekazanego na rzecz dzieci za pośrednictwem
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu,
które zajmie się stroną organizacyjną imprezy mikołajkowej.
Za wszelką udzieloną pomoc serdecznie dziękuję
w imieniu swoim i dzieciaków.

 Obrazek przedstawiający Świętego Mikołaja

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
ul. Kościuszki 131, 50 – 440 Wrocław
Bank Zachodni WBK o/ Wrocław
45 1500 1793 1217 9002 1423 0000
Tel. kontaktowy: 71/ 72 21 775

„Rodzic na medal” warsztaty rozwijające umiejętności rodzicielskie dla rodzin zastępczych oraz opiekunów rodzinnych domów dziecka z terenu Powiatu Wrocławskiego

Cele główne:
- uświadomienie wpływu postaw rodzicielskich na zachowanie dziecka
- łączenie praktyki rodzicielskiej z psychologią wychowawczą
- wsparcie rodziców zastępczych
- udział w aktywnym wychowywaniu dziecka
- praca nad osobistym rozwojem kompetencji wychowawczych

Prowadzący:

 1. Magda Saska-Radwan – psycholog Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu
 2. Paulina Rawska – psycholog Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu

Miejsce:
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, budynek Starostwa Powiatowego, ul. Kościuszki 131, IV piętro, pok. 431, sala szkoleniowa

Realizacja:
cykl spotkań warsztatowych – 3 spotkania po 4 godziny

Planowany termin:
I. spotkanie – styczeń (1 dzień – 4 godziny)
II. spotkanie – luty (1 dzień – 4 godziny)
III. spotkanie – marzec (1 dzień – 4 godziny)

Odbiorcy:
Rodziny zastępcze oraz opiekunowie rodzinnych domów dziecka z terenu Powiatu Wrocławskiego borykające się z trudnościami wychowawczymi.
Grupa do 12 osób. Ilość grup zależna od zdeklarowanych uczestników.

Zagadnienia:
I. spotkanie:
1. Zachęcanie do samodzielności.
2. Zachęcanie do współpracy.
II. spotkanie:
3. Zamiast karania.
4. Pochwały.
III. spotkanie:
5. Jak pomóc dzieciom, by radziły sobie z własnymi uczuciami.
6. Uwalnianie dzieci od grania ról.

Opracowanie na podstawie:
książki A. Faber i E. Mazlish "Jak mówić, żeby dzieci słuchały, jak słuchać, żeby dzieci mówiły".

Zaproszenie na imprezę Mikołajkową

Obrazek przedstawiający Świętego Mikołaja i reniferaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu serdecznie zaprasza dzieci do lat 14 umieszczone w rodzinach zastępczych niezawodowych z terenu Powiatu Wrocławskiego na Imprezę Mikołajkową, która odbędzie się dnia 6 grudnia 2013 r. w godzinach 13:00 – 15:00 w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131, piętro I, sala nr 118.

W programie Imprezy Mikołajkowej przewidujemy wizytę Św. Mikołaja oraz zabawy animacyjne. Wspólne świętowanie tego dnia będzie okazją do spotkania z opiekunami rodzinnych form zastępczych i wymiany doświadczeń, a dla pociech okazją do radości i poznania rówieśników.

15 lat SONiCH

19 października 2013 r. w sali Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Chorych uroczyście świętowało 15 rocznicę istnienia i działalności.
Zgodnie z kilkuletnią tradycją obchodom towarzyszyła „Gala Złotego Serca". Dopisali zaproszeni goście – władze powiatowe reprezentowała Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu – Arleta Szmigielska, z kolei władze gminy Wicewójt - Piotr Kopeć oraz Przewodniczący Rady Gminy - Czesław Czerwiec. Ponadto zaproszenie przyjęli: dr Apolonia Kasprzyk – Czepielinda, Bogdan Gendera, Maria Walada, Eugeniusz Sondej od wielu lat związani ze Stowarzyszeniem i bardzo mu oddani.

Tegoroczną laureatką „Złotego Serca" została Pani Maria Nowak - Prezes „GS SCh" w Kobierzycach, zwana przez mieszkańców „Panią Jolą", człowiek o wielkim sercu, życzliwym dla wszystkich, szczególnie przychylny Stowarzyszeniu, udzielający wsparcia w wielu sytuacjach. Dzięki jej otwartemu sercu stało się możliwe utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.
Oficjalną część uroczystości zdominowały: wręczenie „Złotego Serca" oraz wspomnienia minionych wydarzeń i ludzi najbardziej zasłużonych dla SONiCH, natomiast część nieoficjalną - wesoła zabawa z pełnymi humoru konkursami i atrakcjami.

15 lat SONiCH

15 lat SONiCH 3

15 lat SONiCH 2

 

Informacja o możliwości dofinansowania

Informujemy o możliwości dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych oraz kosztów nabycia sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby osób niepełnosprawnych.

O w/w dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli:

 • prowadzą działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
 • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
 • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizację każdego z w/w zadań nie może przekroczyć 60 % kosztów jego realizacji.

Wnioski do realizacji w 2014 r. wraz z wymaganymi załącznikami na dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych oraz dofinansowanie kosztów nabycia sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby osób niepełnosprawnych składać można w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu ul. Kościuszki 131 do dnia 30 listopada 2013 r.

Druki wniosków znajdują się w zakładce – materiały do pobrania.

Spotkania z seniorami

Zdjęcie przedstawiające osoby uczestniczące w spotkaniuPracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu w październiku 2013 r. wzięli udział w cyklu spotkań z seniorami pn. „Bezpieczna i aktywna jesień życia – oferty współpracy dla seniorów”. Projekt realizowany był przez Powiat Wrocławski we współpracy z gminami powiatu, Komendą Miejską Policji we Wrocławiu oraz Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów.

 

Przedmiotem spotkań były miniwykłady traktujące o zasadach bezpieczeństwa, prawach i obowiązkach konsumentów, aktywności w trzecim sektorze oraz formach wsparcia oferowanych mieszkańcom przez Powiat Wrocławski. Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu – Magdalena Kuźnicka oraz pracownicy Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych – Agata Gwara i Marta Ścisłowska przedstawili zakres realizowanych przez Centrum zadań, szczególnie uwzględniając ofertę wsparcia skierowaną do osób niepełnosprawnych, wśród których często znajdują się osoby w wieku senioralnym.

 

Spotkania odbyły się w gminach: Kobierzyce (15.10.2013 r.), Długołęka (15.10.2013 r.), Siechnice (16.10.2013 r.), Jordanów Śląski (16.10.2013 r.), Żórawina (21.10.2013 r.), Kąty Wrocławskie (21.10.2013 r.) oraz Sobótka (24.10.2013 r.). Łącznie uczestniczyło w nich blisko 140 osób.

 

Zdjęcie przedstawia wystąpienie Pani Marty Ścisłowskiej - Pracownika socjalnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu

 

 

Zdjęcie przedstawia przemówienie Pani Marty Ścisłowskiej

 

Zdjęcie przedstawia wystąpienie Pani Agaty Gwara - Starszego inspektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu

 

Uczestnicy spotkania

 

uczestnicy spotkania

 

Zdjęcie przedstawia przemówienie Pani Agaty Gwara

 

Zdjęcie przedstawia osoby uczestniczące w spotkaniu

 

Przemówienie Pani Magdaleny Kuźnickiej - Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu

 

Uczestnicy spotkania

 

Bezpłatne szkolenie "Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci" 23-24.10.2013 Świdnica

Stowarzyszenie ADESSE serdecznie zaprasza profesjonalistów, osoby pracujące z rodzinami z małymi dziećmi do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci". Głównymi tematami szkolenia będą zagadnienia:

 1. Fazy cyklu rozwoju rodziny – charakterystyka rodziny z małym dzieckiem.
 2. Rozwój psychofizyczny dziecka w okresie 0-3 lata.
 3. Proces separacji i indywiduacji według M. Mahler.
 4. Prawdy i mity na temat krzywdzenia dzieci.
 5. Czynniki wspierające i zaburzające rozwój małego dziecka.
 6. Specyficzne formy krzywdzenia małych dzieci. Czynniki ryzyka krzywdzenia małych dzieci.
 7. Wspieranie rodziców małych dzieci: sposoby radzenia sobie z atakami złości; kary a konsekwencje.
 8. Podejmowanie interwencji w sytuacji krzywdzenia małego dziecka – rozmowa z rodzicami.

Szkolenie odbędzie się 23 i 24 października 2013r., w godz. 8.30 – 15.30 (16h), w Świdnicy, w Sudeckim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, przy ul. Długiej 33. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, potwierdzenie udziału w szkoleniu.

Realizatorami będą doświadczeni trenerzy:
Agnieszka Tekiela – psychoterapeuta, pedagog, trener. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą i dorosłymi. Pracowała m. in. w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie we Wrocławiu, Ośrodku Interwencji Kryzysowej, realizowała projekty adresowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Beata Oleksy – trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, psychoterapeuta, pedagog. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Pracowała m. in. w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie we Wrocławiu, Ośrodku Interwencji Kryzysowej, realizowała projekty adresowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (do 21.10.2013 r.). Ilość miejsc jest ograniczona, pierwszeństwo udziału mają osoby z terenu powiatu świdnickiego, decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowych informacji udziela – Beata Oleksy, tel. 607 30 86 73.

Projekt współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu „Bezpieczne dzieciństwo" Fundacji Dzieci Niczyje.

FDN nie ponosi odpowiedzialności za treść niniejszej publikacji.