Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Aktualności

120 - lecie istnienia Domu Dziecka im. Św. Mikołaja Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kątach Wrocławskich 14 – 15 czerwca 2013 r.

Na zdjęciu: Dyrektor PCPR, Dyrektor CAW, Starosta Powiatu Wrocławskiego, pracownicy i wychowankowie Domu Dziecka im. Świętego Mikołaja w Kątach Wrocławskich W piękny, aczkolwiek wietrzny dzień, 14 czerwca 2013 r. odbyły się obchody 120 – lecia istnienia Domu Dziecka im. Św. Mikołaja w Kątach Wrocławskich. Na uroczystość przybyło wielu znamienitych gości, m.in.: przedstawiciele gminnych i powiatowych władz samorządowych w osobach Pana Antoniego Kopeć – Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie i Pana Andrzeja Szawana – Starosty Powiatu Wrocławskiego, przedstawiciele organu prowadzącego placówkę - Caritas Archidiecezji Wrocławskiej oraz sponsorzy i przyjaciele Domu.

Dyrektor, pracownicy i wychowankowie włożyli wiele serca w przygotowanie tego wydarzenia, przez co zyskało ono wyjątkowy charakter.


W pierwszym dniu uroczystości miało miejsce jubileuszowe sympozjum. Po powitaniu gości Pani Agnieszka Suska - Dyrektor Domu Dziecka wyraziła radość ze spotkania z okazji Jubileuszu, podziękowała za współpracę i przychylność tym wszystkim, którzy przyczynili się do właściwego funkcjonowania Domu, w szczególności władzom Powiatu Wrocławskiego oraz Caritas Archidiecezji Wrocławskiej.

Sympozjum zaczęło się od wystąpienia Pana Jerzego Grendy - Prezesa Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Kąteckiej, który przygotował historię Domu Dziecka sięgającą roku 1893. W tym roku właśnie, dokładnie w dniu 15 czerwca, w Kątach Wrocławskich oddano do użytku katolicki sierociniec wybudowany za 120 000 marek staraniem Niemieckiego Związku Kombatantów (Deutschen – Krieger – Verband). Miasto nieodpłatnie przekazało działkę pod budowę, na której stanęły 3 budynki. Na początku lat 30 – tych dokupiono sąsiednią parcelę i dobudowano kolejne 3 budynki, salę gimnastyczną i basen. W kolejnych latach zmieniały się nazwy i zarządy. Nadano sierocińcowi świecki charakter, a przyjmowano dzieci katolickie i ewangelickie, gdyż katolicki Centralny Związek Kombatantów przestał istnieć i powołano nowy Deutscher Reichskriegerbund. Dla absolwentek szkoły podstawowej odbywały się tu też kursy prowadzenia gospodarstwa domowego. Sierociniec działał przez okres wojny. W styczniu 1945 r. w związku ze zbliżającym się frontem zakończono ewakuację.

Pani Agnieszka Suska opowiedziała o dziejach placówki po roku 1950. W tym czasie sierociniec pełnił funkcje lazaretu i szpitala. Po wojnie przyjął nazwę Państwowy Dom Małych Dzieci. Kątecki Dom wpisywał się krok po kroku w historię miasta i regionu.

Następnie głos zabrała p. Arleta Szmigielska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, która przedstawiła prezentację multimedialną poświęconą rozwojowi instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wrocławskiego w okresie od 1999 r. (reforma administracyjna kraju) do chwili obecnej.

Swoje życzenia i podziękowania dla Pani Dyrektor, wszystkich pracowników oraz wychowanków Domu Dziecka przekazali: Ks. Janusz Jastrzębski – Dyrektor Caritas Archidiecezji Wrocławskiej oraz Starosta, który na ręce Pani Dyrektor złożył również list gratulacyjny.

Zwieńczeniem pierwszego dnia obchodów była część artystyczna przygotowania przez podopiecznych placówki, którzy przedstawili bardzo gorąco oklaskiwane przez gości widowisko taneczno - muzyczne, a także odsłonięcie nowego zegara umieszczonego na szczycie jednego z budynków Domu Dziecka. Dużą niespodzianką był widok 120 balonów w barwach placówki, które wzbiły się w niebo w chwili odsłonięcia zegara! Nie zabrakło również okolicznościowego, smacznego torta własnoręcznie wykonanego przez Panią Dyrektor Agnieszkę Suska.

Następnego dnia, 15 czerwca 2013 r. obchody 120 – lecia Domu Dziecka zaczęły się od uroczystej Mszy Świętej z udziałem Ks. Janusza Jastrzębskiego w kościele pw. Św. Piotra i Pawła w Kątach Wrocławskich w intencji wszystkich zebranych, wychowanków i pracowników.

Na terenie wokół placówki odbył się Festyn dla dzieci, podczas którego swoją twórczość taneczną i wokalną zaprezentowali wychowankowie. Były konkursy, turnieje sportowe, malowanie twarzy, kiermasz prac dzieci, gry i zabawy dla najmłodszych. Podsumowaniem imprezy był występ Zespołu Tańca Ludowego HANKA, który w dużej części tworzą przedsiębiorcy z Kątów Wrocławskich.

Słowa współczesnego polskiego filozofa - Tadeusza Kotarbińskiego, w dniach tak bardzo uroczystych, przemawiają do nas ze szczególną mocą:
"Przeszłość zachowana w pamięci jest częścią teraźniejszości".

 

Przejdź do galerii zdjęć

 

Pilotażowy program "Aktywny samorząd" - Moduł II

Informujemy, iż studenci, którzy chcą ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON do kosztów nauki w ramach Modułu II pilotażowego programu "Aktywny samorząd", mogą składać wnioski do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu do dnia 5 lipca 2013 r. (I cykl naboru wniosków).

Konferencja inaugurująca projekt Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

W dniu 13.06.2013 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej w Kątach Wrocławskich odbyła się konferencja poświęcona nowo powstałemu projektowi Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, realizowanemu przez Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń" z Kątów Wrocławskich. Projekt ma na celu udzielanie kompleksowej pomocy osobom niepełnosprawnym w zakresie informacji na temat przysługujących im praw oraz możliwości korzystania ze specjalistycznej opieki medycznej, w tym rehabilitacji, opieki psychologa, psychiatry, doradcy zawodowego oraz logopedy.

więcej >>

Piknik rodzinny z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny, Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i Dnia Dziecka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu pod patronatem Starosty Powiatu Wrocławskiego Pana Andrzeja Szawana w dniu 1 czerwca 2013 r. zorganizowało po raz drugi Piknik Rodzinny z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny, Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i Dnia Dziecka na terenie Sielskiej Zagrody w Kiełczowie. Do wspólnego świętowana zaproszono rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka z terenu Powiatu Wrocławskiego, a także osoby współpracujące z Centrum na rzecz dzieci.


Piknik rozpoczął się od oficjalnego powitania gości przez Panią Arletę Szmigielską – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu. W imieniu Zarządu Powiatu Wrocławskiego głos zabrał Pan Roman Potocki – Członek Zarządu.
Na drodze do udanej zabawy nie stanęła nawet kapryśna aura. Imprezie towarzyszyło wiele atrakcji i niespodzianek. Oprawą muzyczną zajmował się DJ Malutki, natomiast dzieciom czas umilały zorganizowane przez animatorów zabawy z firmy Trampolina oraz SOHO, występ Pani-Teatrzyk, zwiedzanie wozów strażackich, pokaz sportów walki Krav Maga oraz pokaz mody w wykonaniu wychowanków pieczy zastępczej. Nagrodą główną w konkursie wiedzy o Powiecie Wrocławskim w postaci chłodziarko-zamrażalki ufundowaną przez firmę Whirlpool – wylosowała rodzina zastępcza z gminy Sobótka. Firma Whirlpool już po raz drugi włączyła się w pomoc dla naszych rodzin i ich podopiecznych – w 2012 r. również była sponsorem nagrody głównej – zmywarki.
Pozostałymi sponsorami Pikniku były firmy: Css Corb Sp. z o.o., Bank Zachodni WBK S.A., JANKA Wrocław, DOTI Sp. J. Manufaktura Draży Czekoladowych, Dolnośląska Spółdzielnia Gazownictwa we Wrocławiu, TORF CORPORATION - Fabryka Leków Sp. z o.o. Caritas Archidiecezji Wrocławskiej oraz DARO DRUK, dzięki którym każde dziecko dostało upominek.
Na Pikniku bawiło się łącznie ok. 200 osób, korzystając z okazji do integracji i miłego spędzenia czasu. Dzięki życzliwości władz Powiatu Wrocławskiego oraz hojności nikt z uczestników nie wyszedł z imprezy z pustymi rękoma.

zdjęcie osób uczestniczących w pikniku

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu
pragnie złożyć najserdeczniejsze podziękowania wszystkim sponsorom
za okazaną pomoc w organizacji

Pikniku
z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego,
Międzynarodowego Dnia Dziecka i Dnia Rodziny

na rzecz rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz ich wychowanków z terenu Powiatu Wrocławskiego. Dziękujemy serdecznie za wsparcie, które traktujemy jako wyraz dobroci oraz chęci niesienia pomocy innym.

W imieniu własnym oraz pracowników Centrum życzę, aby życzliwość i radość jakie zostały naszym dzieciom podarowane, przyświecały Państwu każdego dnia.

 

                                                                  Z wyrazami szacunku

                                                                              Arleta Szmigielska
                                                                              Dyrektor
                                                                              Powiatowego Centrum
                                                                              Pomocy Rodzinie
                                                                              we Wrocławiu

 

 

Podziękowania dla sponsorów:

 

L.p.

Nazwa firmy

Nazwisko

1.

Whirlpool Polska

Wrocław

Dyrektor - Eduard Horbal

i pracownik

Brygida Kościuszko

2.

Css Corb Sp. z o.o. Wrocław

Bartosz Czajewicz

3.

Caritas Archidiecezji Wrocławskiej

Agnieszka Suska

Marcin Seretny

4.

Bank Zachodni WBK S.A.

Wrocław

Aleksandra Płachta

5.

JANKA

Wrocław

Anna Wachulec

6.

DOTI Sp. J. Manufaktura Draży Czekoladowych

Smolec

Dorota i Mariusz Mroczkowscy

7.

Dolnośląska Spółdzielnia Gazownictwa we Wrocławiu

Joanna Tyra - Leszczak

8.

TORF CORPORATION - Fabryka Leków Sp. z o.o.

Kąty Wrocławskie

Karolina Szafrańska

9.

DARO - DRUK

Wrocław

Dariusz Wójcik

10.

Państwowa Straż Pożarna

we Wrocławiu

bryg. mgr inż. Tomasz Newlaczyl

11.

Trampolina

Długołęka

Agnieszka Albrecht - Badula

12.

Pokaz mody

Agnieszka Magerle,

Małgorzata Szałek

13.

Krav Maga

Lubin

Adam Grzezistowski

14.

Pani- Teatrzyk

Wrocław

Klaudia i Jakub Jasic

15.

SOHO

Smolec

Alicja Kuśnierek – Pluta

 

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w sondażu skierowanym do dorosłych widzów serialu „Głęboka woda”

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do wzięcia udziału w sondażu skierowanym do dorosłych widzów serialu „Głęboka woda", który powstał, aby prezentować działania jakie wykonują instytucje pomocy społecznej oraz problemy, z którymi mają do czynienia w codziennej pracy - http://agrotec.pl/badanie/index.php?sid=67488&lang=pl .

Odpowiedź na pytania zawarte w sondażu zajmuje około 10 minut. Sondaż jest elementem badania ewaluacyjnego pt. „Ocena oddziaływania emisji drugiego sezonu serialu 'Głęboka woda' na promocję działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego" realizowanego na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Z góry dziękujemy!

Wykonawca badania Agrotec Polska

Konkurs Lodołamacze 2013

Konkurs Lodołamacze 2013


pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP,

Pani Anny Komorowskiej

 

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zaprasza wszystkich Pracodawców toworzących miejsca pracy otwarte na potrzeby osób niepełnosprawnych do wzięcia udziału w konkursie. Jeżeli zatrudniasz nawet jedną osobę niepełnosprawną ten konkurs jest dla Ciebie!

Więcej informacji, regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe do pobrania na stronie internetowej www.lodolamacze.info.pl.

 

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w konkursie "Rodzic na Zastępstwo"

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w kampanii promocyjno - informacyjnej dotyczącej rodzicielstwa zastępczego.

Pierwszym etapem kampanii jest konkurs plastyczny na wykonanie plakatu "Rodzic na zastępstwo" skierowany m. in. do wychowanków rodzinnych domów dziecka, dzieci z rodzin zastępczych lub z placówek opiekuńczo wychowawczych.

Najlepsza praca zostanie wydrukowana w formie plakatu promującego kampanię, natomiast kolejne dwie wyróżnione prace zostaną umieszczone na materiałach promocyjnych. Nagrodami w konkursie są: tablet, smartfon i aparat fotograficzny.

Prace plastyczne należy przekazać do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania PCPR oraz MOPS z miasta na prawach powiatu.

Informacje na temat konkursu są dostępne na stronie internetowej http://dops.wroc.pl/ lub pod nr 71/ 770-42-28.

Pliki do pobrania:

Informacja dotycząca dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu informuje, że środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych zostały w całości rozdysponowane.

Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/152/13 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych dla Powiatu Wrocławskiego na realizację zadań w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2013 na zadanie dotyczące przyznania dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych przeznaczono kwotę 150.000 zł.

Uchwała wprowadziła ograniczenia w zakresie przyznawania dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych. Dofinansowaniem zostały objęte osoby niepełnosprawne w wieku do 18 lat oraz pozostałe osoby niepełnosprawne pod warunkiem, że nie korzystały z dofinansowania na turnus w roku 2012.

Wprowadzone ograniczenia oraz zaplanowana kwota nie zabezpieczyły wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przyznania dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych.

Wnioski osób niepełnosprawnych złożone w celu przyznania dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego będą rozpatrywane odmownie z powodu wyczerpania środków finansowych na ten cel.