Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Aktualności

Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych zawodowych i Rodzinnych Domów Dziecka


W związku ze stanem epidemii w Polsce oraz ryzykiem zakażeń COVID-19 informujemy, iż grupa wsparcia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz Rodzinnych Domów Dziecka planowana na dzień 4 czerwca 2020 r. w godzinach 10:00-12:00 zostaje odwołana.

„POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POSZKODOWANYM W WYNIKU ŻYWIOŁU LUB SYTUACJI KRYZYSOWYCH WYWOŁANYCH CHOROBAMI ZAKAŹNYMI”

Logo PFRONPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" finasnowany ze środków PFRON.

więcej >>

Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych

W związku z Zarządzeniem nr 7/2020 z dnia 16 marca 2020 r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu w sprawie zawieszenia bezpośredniej obsługi interesantów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu wobec wzmożonych zachorowań oraz rosnącego ryzyka zakażeń COVID-19 informujemy, iż grupa wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych oraz niezawodowych planowana na dzień 21 maja 2020 r. w godzinach 1000-1200 zostaje odwołana.

Dyrektor PCPR we Wrocławiu ogłasza nabór na stanowisko psychologa

"więcej"

ZMIANA TERMINU GRUPY WSPARCIA DLA KOBIET DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE W 2020 R.

W związku z Zarządzeniem nr 7/2020 z dnia 16 marca 2020 r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu w sprawie zawieszenia bezpośredniej obsługi interesantów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu informujemy, spotkanie w ramach grupy wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie lub zagrożonych przemocą w rodzinie w dniu 27 maja 2020 r. w godzinach 12:00-13:30 nie odbędzie się.

więcej >>

Darmowa pomoc psychologiczna w czasach pandemii

plakat-pacjenci-1