Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Aktualności

Spotkanie z Mikołajem w ATM

0Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w dniu 7 grudnia 2017 r. było organizatorem Spotkania Mikołajkowego dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wrocławskiego.

więcej >>

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne z osobami stosującymi przemoc w rodzinie

IMG 7577W dniu 14 grudnia 2017 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu odbyło się spotkanie podsumowujące III edycję Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie realizowanego przez tutejsze Centrum w okresie od czerwca 2017 r. do grudnia 2017 r.

więcej >>

Informacja dotycząca konsultacji prawnych

Informujemy, że dnia 28 grudnia 2017 r. (czwartek) nie będzie konsultacji prawnych dla osób prowadzących rodzinne formy pieczy zastępczej.

Kolejne spotkania prowadzone będą zgodnie z harmonogramem, tj. w każdy czwartek w godzinach 10:00 - 12:00.

Potrzebę uzyskania pomocy prawnej w danym tygodniu należy zgłaszać najpóźniej dwa dni przed planowanym terminem spotkania.

III Złota Gala Dobrych Praktyk na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

DSC 0295W dniu 1 grudnia 2017 r. na terenie gminy Mietków, w pięknej sali Piławskiego Dworu miała miejsce szczególna uroczystość. Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych oraz Międzynarodowego Dnia Wolontariusza odbyła się III Złota Gala na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Wrocławskiego.

więcej >>

Spotkanie integracyjne uczestników projektu „Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego”

FE PR-DS-UE EFS-poziom-PL-kolorDSC 0301Dnia 1 grudnia 2017 r. odbyło się spotkanie uczestników projektu „Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinan- sowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej >>

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W POMOCY SPOŁECZNEJ

FE PR-DS-UE EFS-poziom-PL-kolor

zdjcie do artykuu 1Od dnia 1 września 2017 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje projekt konkursowy „Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne. Całkowita wartość projektu wynosi 822.776,26 zł, w tym dofinansowanie 699.286,26 zł i wkład własny 123.490,00 zł. Realizacja projektu potrwa do dnia 30 czerwca 2019 r.

więcej >>

List do św. Mikołaja

List od w. Mikoaja Fundacja Dajemy Dzieciom SiJuż po raz czwarty Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza wszystkich do udziału w charytatywnej akcji świątecznej „List od św. Mikołaja". Wysyłając list ze strony www.listodmikolaja.fdds.pl można nie tylko sprawić bliskiemu dziecku wyjątkową niespodziankę, ale także pomóc podopiecznym fundacji!

więcej >>