Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Aktualności

WYCIECZKA UCZESTNIKÓW POWIATOWEGO KLUBU SENIORA W KĄTACH WROCŁAWSKICH DO WROCŁAWIA

IMG 0362W dniu 20 września 2019 r. uczestnicy Powiatowego Klubu Seniora w Kątach Wrocławskich udali się na wycieczkę do Wrocławia. Swoją turystyczną przygodę rozpoczęli od Ostrowa Tumskiego. W trakcie zwiedzania tego przepięknego miejsca seniorzy zapoznali się z historią m.in.: kościoła św. Marcina, gotyckiej Archikatedry św. Jana Chrzciciela, Mostu Tumskiego.

więcej >>

VI Powiatowy Piknik Osób Niepełnosprawnych.

DSC 0009

W dniu 14 września 2019 r. na boisku sportowym przy świetlicy wiejskiej w Brzeziej Łące odbył się VI Powiatowy Piknik Osób Niepełnosprawnych. Organizatorami Pikniku było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu wraz z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Powiatu Wrocławskiego. Imprezę honorowym patronatem objęli: Roman Potocki - Starosta Powiatu Wrocławskiego oraz Wojciech Błoński – Wójt Gminy Długołęka.

więcej >>

AKTYWNY SAMORZĄD MODUŁ II – semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020

Logo PFRONInformujemy o możliwości składania wniosków na semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020 drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej SOW (System Obsługi Wsparcia).

Wraz z wnioskiem SOW należy wypełnić wymagane załączniki, po czym należy je dołączyć w formie skanu do wniosku w platformie SOW.

Z udogodnienia tego będą mogły skorzystać osoby posiadające profil zaufany lub podpis elektroniczny.

Złożenie wniosku drogą elektroniczną będzie premiowane dodatkiem do 800 zł.

Wnioski w wersji papierowej - do pobrania w zakładce 'Materiały do pobrania' - dla osób niekorzystających z systemu SOW i nieubiegających się o dodatek – do 800 zł, są przyjmowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu – w Zespole ds. Osób Niepełnosprawnych, ul. Kościuszki 131, IV p., pokój 435 w godzinach od 7.45 do 15.45. Wszelkie informacje są udzielane pod numerem tel.: (71) 72 22 060. Ponadto szczegółowe informacje w sprawie programu są zamieszczone na stronie www.pfron.org.pl w zakładce „Aktywny samorząd".

Termin przyjmowania wniosków: do 10 października 2019 r. dla wniosków dotyczących semestru zimowego roku akademickiego 2019/2020.

UCZESTNICY POWIATOWEGO KLUBU SENIORA W KĄTACH WROCŁAWSKICH WE WROCŁAWSKIM TEATRZE KOMEDIA

teatr 1W dniu 31.08.2019 roku seniorzy z Powiatowego Klubu Seniora w Kątach Wrocławskich uczestniczyli w premierze spektaklu pt. „Damski biznes" w reżyserii Wojciecha Dąbrowskiego we Wrocławskim Teatrze Komedia. Sztuka o relacjach damsko-męskich okazała się pełna humoru, zwrotów akcji, ciętych ripost i soczystych dialogów. Jednym słowem: „pomieszanie z poplątaniem".

więcej >>

SZKOLENIE KADR POMOCY SPOŁECZNEJ

1W dniu 6 września 2019 r., na terenie Powiatowego Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich, odbyło się szkolenie dla pracowników gminnych ośrodków pomocy społecznej z terenu Powiatu Wrocławskiego pt.: „Instytucjonalne formy wspierania rodziny na terenie Powiatu Wrocławskiego", zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, w ramach projektu „Piecza zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego".

więcej >>

Zaproszenie na VI Powiatowy Piknik Osób Niepełnosprawnych

Plakat piknikPowiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych
oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu serdecznie zapraszają osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunów

w dniu 14 września 2019 r. w godz. 12.00 – 16.00
do Brzeziej Łąki (boisko przy Świetlicy Wiejskiej, ul. Sportowa 2)

na

VI Powiatowy Piknik Osób Niepełnosprawnych

pod patronatem Pana Romana Potockiego – Starosty Powiatu Wrocławskiego oraz Pana Wojciecha Błońskiego – Wójta Gminy Długołęka.

Serdecznie zachęcamy do przybycia!

POWIATOWY KLUB SENIORA W KĄTACH WROCŁAWSKICH

senior-plus-logoPowiatowy Klub Seniora w Kątach Wrocławskich rozpoczął swoją działalność dnia 1 marca 2019 r. i funkcjonuje w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu. Działania Klubu skierowane są do osób zamieszkałych na terenie Powiatu Wrocławskiego, które ukończyły 60. rok życia i są nieaktywne zawodowo. Praca Powiatowego Klubu Seniora ukierunkowana jest na motywowanie seniorów do czynności samopomocowych, tworzenie nowych więzi, przeciwdziałanie marginalizacji i rosnącej przepaści międzypokoleniowej oraz w celu podejmowania przez osoby starsze aktywności twórczej, kulturalnej i społecznej.
Klub stanowi dzienną formę wsparcia i liczy 30 miejsc. Zajęcia o charakterze kulturalnym, prozdrowotnym, rekreacyjnym, edukacyjnym i integracyjnym są prowadzone od poniedziałku do piątku w godz. 800-1600. Pobyt i zajęcia realizowane w ramach działalności Klubu są dobrowolne i nieodpłatne.

więcej >>