Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „AKTYWNI MIESZKAŃCY POWIATU WROCŁAWSKIEGO" W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

FE PR-DS-UE EFS-poziom-PL-kolor

W związku z przystąpieniem do projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 pn. „Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego" przyjmuję do wiadomości, iż:

więcej >>

Nabór uczestników do projektu „Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego”

FE PR-DS-UE EFS-poziom-PL-kolor

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu ogłasza nabór uczestników do projektu „Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1. Aktywna integracja – konkursy horyzontalne. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej >>

Kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe uczestników projektu

FE PR-DS-UE EFS-poziom-PL-kolorIMG 20180510 120213Od kwietnia 2018 r. w Małkowicach, w gminie Kąty Wrocławskie niepełnosprawni uczestnicy projektu „Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego" rozpoczęli udział w kursach umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych.

więcej >>

USŁUGA AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE ZDROWOTNYM w postaci zespołów ćwiczeń usprawniających

FE PR-DS-UE EFS-poziom-PL-kolorIMG 7669W dniach od 16 do 21 kwietnia 2018 r. w Dusznikach-Zdroju (woj. dolnośląskie) odbył się zespół ćwiczeń usprawniających psychoruchowo dla 29 uczestników projektu „Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne).

więcej >>