Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Wsparcie brokera edukacyjnego dla uczestników projektu

Wersja dla słabowidzących:

FE PR-DS-UE EFS-poziom-PL-kolor

W dniach 4-22 grudnia 2017 r. grupa niepełnosprawnych uczestników projektu „Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego" brała udział w spotkaniach z brokerem edukacyjnym. Specjalistyczne wsparcie zorganizowano w ramach zadania organizacji i sfinansowania usług wspierających aktywizację edukacyjną.

Broker edukacyjny realizował 4-godzinne wsparcie dla każdego uczestnika projektu. Podczas pracy z uczestnikami ustalał indywidualny plan działania dostosowany do predyspozycji każdej osoby. W ramach tych działań określał on problem zawodowy uczestników, ich kwalifikacje, umiejętności i zainteresowania, uwarunkowania zdrowotne i społeczno-ekonomiczne oraz wspierał w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych i sprecyzowaniu ścieżki zawodowej. Dzięki uzyskanemu wsparciu zostały dobrane indywidualnie do potrzeb każdej osoby tematyka i zakres kursów i szkoleń, którymi objęci będą uczestnicy.