Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Trening kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu „Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego”

Wersja dla słabowidzących:

FE PR-DS-UE EFS-poziom-PL-kolorIMG 7541W dniach 11-15 grudnia 2017 r. oraz 12-16 marca 2018 r. odbyły się dwie edycje treningów kompetencji i umiejętności społecznych dla osób niepełnosprawnych, które są uczestnikami projektu „Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego" realizowanego przez Powiat Wrocławski. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne.

Zajęcia odbywały się w Małkowicach, w gminie Kąty Wrocławskie. W ramach 30-godzinnego wsparcia dla każdej z grup uczestnicy poznali zagadnienia dotyczące komunikacji międzyludzkiej, sposobów radzenia sobie z barierami w komunikacji, nabywali kluczowe kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w środowisku oraz na rynku pracy. Uczyli się walczyć ze stresem i budować poczucie własnej wartości. W ramach tych działań odbyły się m.in. zajęcia obejmujące tematykę w zakresie kształtowania świadomości o samym sobie, samoświadomości, rolach społecznych, mocnych i słabych stronach oraz ich akceptowaniu.

Dzięki uzyskanemu wsparciu niepełnosprawni uczestnicy Projektu nauczyli się dostrzegać w sobie pozytywne cechy, poznali sposoby radzenia sobie z trudnościami, co w przyszłości wzmocni ich kompetencje społeczne i samodzielność.

IMG 7532

IMG 7535