Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Nabór uczestników do projektu „Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego”

Wersja dla słabowidzących:

FE PR-DS-UE EFS-poziom-PL-kolor

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu ogłasza nabór uczestników do projektu „Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1. Aktywna integracja – konkursy horyzontalne. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Projekt „Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego" skierowany jest do 60 osób (36 kobiet i 24 mężczyzn) zamieszkujących powiat wrocławski, korzystających ze wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, w tym 31 osób niepełnosprawnych i 29 wychowanków pieczy zastępczej. Projekt jest realizowany w dwóch etapach:

 • etap I od września 2017 r. do czerwca 2018 r. (dla osób niepełnosprawnych),
 • etap II od września 2018 r. do czerwca 2019 r. (dla wychowanków pieczy zastępczej).

Rekrutacja do II etapu projektu
odbędzie się od dnia 1 sierpnia 2018 r.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z:

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu
ul. Kościuszki 131
50-440 Wrocław
tel. (71) 72 21 860, fax (71) 72 21 869
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
w godz. poniedziałek-piątek 7.45-15.45

W ramach II etapu projektu uczestnicy będą mogli skorzystać z:

 • pracy socjalnej świadczonej przez 3 pracowników socjalnych PCPR,
 • specjalistycznego poradnictwa o charakterze prawnym, rodzinnym i psychologicznym,
 • usługi coacha – pomoc w skutecznym osiąganiu założonych celów,
 • wsparcia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w procesie usamodzielnienia, realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia oraz w zakresie zgłaszanych potrzeb,
 • treningu kompetencji i umiejętności społecznych,
 • kursów i szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności, kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy,
 • wsparcia brokera edukacyjnego w dobraniu kierunku, rodzaju i poziomu szkolenia lub kursu oraz ustaleniu indywidualnej ścieżki edukacyjnej klienta,
 • wyjazdowej terapii psychologicznej, rodzinnej lub psychospołecznej (wyjazd 6-dniowy),
 • usług integracyjnych obejmujących edukację społeczną i obywatelską (2 spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, władz samorządowych itp.),
 • wsparcia finansowego ze środków JST.