Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego

Wsparcie dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego

FE PR-DS-UE EFS-poziom-PL-kolor

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu informuje, iż wniosek Powiatu Wrocławskiego pt. „Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego" został wybrany do dofinansowania w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na kompleksowe projekty Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie na rzecz integracji społeczno-zawodowej z elementami usług specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego) dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, ich rodzin oraz osób z ich otoczenia w celu poprawy ich sytuacji społeczno-zawodowej.

więcej >>