Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego

USŁUGA AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE ZDROWOTNYM w postaci zespołów ćwiczeń usprawniających

FE PR-DS-UE EFS-poziom-PL-kolorIMG 7669W dniach od 16 do 21 kwietnia 2018 r. w Dusznikach-Zdroju (woj. dolnośląskie) odbył się zespół ćwiczeń usprawniających psychoruchowo dla 29 uczestników projektu „Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne).

więcej >>

Trening kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu „Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego”

FE PR-DS-UE EFS-poziom-PL-kolorIMG 7541W dniach 11-15 grudnia 2017 r. oraz 12-16 marca 2018 r. odbyły się dwie edycje treningów kompetencji i umiejętności społecznych dla osób niepełnosprawnych, które są uczestnikami projektu „Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego" realizowanego przez Powiat Wrocławski. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne.

więcej >>

Wsparcie brokera edukacyjnego dla uczestników projektu

FE PR-DS-UE EFS-poziom-PL-kolor

W dniach 4-22 grudnia 2017 r. grupa niepełnosprawnych uczestników projektu „Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego" brała udział w spotkaniach z brokerem edukacyjnym. Specjalistyczne wsparcie zorganizowano w ramach zadania organizacji i sfinansowania usług wspierających aktywizację edukacyjną.

więcej >>

USŁUGA AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE SPOŁECZNYM w postaci specjalistycznego poradnictwa prawnego, rodzinnego i psychologicznego

FE PR-DS-UE EFS-poziom-PL-kolor

IMG 7543W związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu projektu pn. „Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne) wykonane zostało zadnie – usługa aktywnej integracji o charakterze społecznym.

więcej >>

Spotkanie integracyjne uczestników projektu „Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego”

FE PR-DS-UE EFS-poziom-PL-kolorDSC 0301Dnia 1 grudnia 2017 r. odbyło się spotkanie uczestników projektu „Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinan- sowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej >>