Pomoc dla obywateli Ukrainy z niepełnosprawnością na zaopatrzenie w wyroby medyczne

Dodane przez Marta Ścisłowska - śr., 04/05/2022 - 14:12

Kategoria

Logo PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu zaprasza obywateli Ukrainy z niepełnosprawnością do skorzystania z pomocy na sfinansowanie wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Pomoc przyznawana jest w ramach Modułu I programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Kto może skorzystać z pomocy?
Możesz skorzystać z pomocy, jeśli jesteś obywatelem Ukrainy z niepełnosprawnością i spełniasz łącznie następujące warunki:
a)    Twój pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
b)    posiadasz dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a w przypadku jego braku wystarczy oświadczenie, że go posiadasz.
Dotyczy to także dzieci, w tym przypadku wystarczy oświadczenie opiekuna, że posiadają taki dokument wydawany dzieciom w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności.

Na co jest pomoc finansowa?
Pomoc finansowa osobom z niepełnosprawnością z Ukrainy udzielana jest w formie świadczenia na sfinansowanie wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Co to są wyroby medyczne?
Wyroby medyczne to np. protezy, aparaty i ortezy ortopedyczne, wózki inwalidzkie, laski, kule, balkoniki, obuwie ortopedyczne, zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych, pieluchomajtki, cewniki, sprzęt stomijny.

Szczegółowe informacje w języku polskim i ukraińskim oraz wzór wniosku o świadczenie dostępne są do pobrania poniżej. Informacje dotyczące programu można uzyskać również w siedzibie Centrum w Zespole ds. osób niepełnosprawnych, pokój nr 435 oraz pod numerem telefonu (71) 72 22 060.