Nowe przepisy dotyczące dyżurowania aptek

Dodane przez Patrycja Korż-Nowak - pt., 12/01/2024 - 11:06

Kategoria

Nowe przepisy dotyczące dyżurowania aptek

Informujemy, że po zmianie przepisów z dniem 1 stycznia 2024 r. Powiat Wrocławski
nie będzie ustalał dyżurów pracy aptek ogólnodostępnych, w tym w porze nocnej,
w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy.

Zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 Prawa farmaceutycznego rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych znajdujących się na terenie powiatu winien być dostosowany do potrzeb ludności tego powiatu i pozwalać na realizację przez te apteki zadań, w szczególności przez pełnienie dyżurów w dzień wolny od pracy oraz dyżurów w porze nocnej, z wyłączeniem powiatu mającego swoją siedzibę w sąsiadującym mieście na prawach powiatu (czyli tzw. powiatów obwarzankowych).

Powiat Wrocławski jako powiat mający swoją siedzibę we Wrocławiu, czyli sąsiadującym mieście na prawach powiatu jest wyłączony ze stosowania powyższej regulacji.