Nowe przepisy dotyczące dyżurowania aptek

Dodane przez Patrycja Korż-Nowak - pt., 12/01/2024 - 11:06

Kategoria

Nowe przepisy dotyczące dyżurowania aptek

Informujemy, że po zmianie przepisów z dniem 1 stycznia 2024 r. Powiat Wrocławski
nie będzie ustalał dyżurów pracy aptek ogólnodostępnych, w tym w porze nocnej,
w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy.

Zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 Prawa farmaceutycznego rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych znajdujących się na terenie powiatu winien być dostosowany do potrzeb ludności tego powiatu i pozwalać na realizację przez te apteki zadań, w szczególności przez pełnienie dyżurów w dzień wolny od pracy oraz dyżurów w porze nocnej, z wyłączeniem powiatu mającego swoją siedzibę w sąsiadującym mieście na prawach powiatu (czyli tzw. powiatów obwarzankowych).

Powiat Wrocławski jako powiat mający swoją siedzibę we Wrocławiu, czyli sąsiadującym mieście na prawach powiatu jest wyłączony ze stosowania powyższej regulacji.


Source URL: https://www.pcpr.wroclaw.pl/aktualnosc/ogloszenia/901-nowe-przepisy-dotyczace-dyzurowania-aptek