OPIEKA WYTCHNIENIOWA - EDYCJA 2024

Dodane przez e-jankowska - czw., 15/02/2024 - 14:38

Kategoria

logo ministerstwa rodziny i polityki społecznej

OPIEKA WYTCHNIENIOWA - EDYCJA 2024

Nabór uczestników do Programu „Opieka wytchnieniowa”
na pobyt całodobowy


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu ogłasza nabór uczestników

Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024, który jest współfinansowany ze środków 
z Funduszu Solidarnościowego oraz własnych Powiatu Wrocławskiego.

Celem Programu jest czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

          Do udziału zapraszamy członków rodzin lub opiekunów z terenu powiatu wrocławskiego sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

            Usługa będzie realizowana w Domu Opieki św. Józefa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Małkowicach.

Limit usług przypadających na 1 uczestnika wynosi maksimum 21 dni w roku. Rekomendowany jest pobyt minimum 3-dniowy.

Uczestnik Programu, któremu zostanie przyznana pomoc w postaci usługi nie ponosi za nią odpłatności. Ośrodek zapewnia wyżywienie odpowiednie do potrzeb uczestnika.

            W przypadku chęci skorzystania z pobytu całodobowego dokumenty można składać
w trybie ciągłym w siedzibie PCPR, jak również w Domu Opieki św. Józefa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Małkowicach, ul. Klasztorna 1, 55-080 Małkowice.


Source URL: https://www.pcpr.wroclaw.pl/aktualnosc/ogloszenia/908-opieka-wytchnieniowa-edycja-2024