Szkolenie zawodowej pieczy zastępczej

Dodane przez Joanna Laskowska - pt., 24/05/2024 - 08:07
Uczestnicy szkolenia siedzą przy stole w sali szkoleniowej

Kategoria

W dniach 16 – 17 maja 2024 r. rodziny zastępcze zawodowe i osoby prowadzące Rodzinne Domy Dziecka z terenu Powiatu Wrocławskiego uczestniczyły w szkoleniu pt. „Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży” zorganizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu – Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej na terenie Powiatu Wrocławskiego.

 

W spotkaniu uczestniczył Włodzimierz Chlebosz - Starosta Powiatu Wrocławskiego,  i  Magdalena Kuźnicka – Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.

 

Przedmiotem szkolenia prowadzonego przez Justynę Guzik – Rais, psychologa i psychoterapeutę, było poznanie elementów rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży w cyklu życia.

 

Warsztatowa część szkolenia pozwoliła doświadczyć sposobów rozmów z dzieckiem  na temat edukacji seksualnej.

 

Wartością dodaną spotkania była możliwość wymiany doświadczeń oraz podzielenie się trudnościami w codziennej opiece i wychowaniu dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.


Source URL: https://www.pcpr.wroclaw.pl/aktualnosc/ogloszenia/928-szkolenie-zawodowej-pieczy-zastepczej