Nabór uczestników do Programu "Opieka wytchnieniowa" na pobyt dzienny

Dodane przez P.Sys - wt., 04/06/2024 - 13:21

Kategoria

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu ogłasza nabór uczestników do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024, który jest współfinansowany ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Do udziału zapraszamy członków rodzin lub opiekunów z terenu powiatu wrocławskiego sprawujących opiekę nad:
 
-osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44), które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

 

Pobyt  dzienny
Program jest kierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.


Uczestnik Programu, któremu zostanie przyznana pomoc w postaci usługi nie ponosi za nią odpłatności. Chętnych prosimy o wypełnienie Karty zgłoszenia do Programu oraz złożenie jej w terminie 3 czerwca 2024 r. - 10 czerwca 2024 r. drogą pocztową bądź osobiście  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław.


Source URL: https://www.pcpr.wroclaw.pl/aktualnosc/ogloszenia/930-nabor-uczestnikow-do-programu-opieka-wytchnieniowa-na-pobyt-dzienny