Powiatowe Mieszkanie Treningowe w Kątach Wrocławskich

Domyślna grafika

LogoMCh

Powiatowe Mieszkanie Treningowe w Kątach Wrocławskich (Mieszkanie Chronione w Kątach Wrocławskich do 31 grudnia 2023 r.), po przerwie związanej z remontem w 2018 r., funkcjonuje na nowo od marca 2019 r. i działa w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu. Przeznaczone jest dla pełnoletnich wychowanków opuszczających pieczę zastępczą, którzy mogą w Mieszkaniu przebywać do ukończenia 25 roku życia. Mieszkanie dysponuje pięcioma miejscami, a pobyt w nim ma charakter całodobowy. W skład Mieszkania wchodzą trzy pokoje: 2-dwuosobowe i 1-jednoosobowy oraz pomieszczenia użytkowe wspólne: przedpokój, kuchnia, salon z jadalnią i toaleta z łazienką. Zaadaptowane, przystosowane i nowocześnie urządzone pomieszczenia Powiatowego Mieszkania Treningowego zostały wyposażone w sprzęt AGD, komputerowy i telewizyjny.

Powiatowe Mieszkanie Treningowe, jako jedna z form wsparcia, ma na celu przygotowanie młodej osoby do samodzielnego funkcjonowania w środowisku oraz zintegrowanie jej ze społecznością lokalną. Specjalistyczna kadra wspomaga osoby przebywające w Mieszkaniu w codziennym funkcjonowaniu. Wsparcie polega na nauce i utrwalaniu umiejętności w wykonywaniu codziennych czynności domowych, m.in.: w planowaniu wydatków, pomocy w pozyskaniu mieszkania i pracy, zdobyciu wykształcenia i zawodu. Praca specjalistów dostosowana jest do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych osób korzystających z tej formy wsparcia.

Przyznanie miejsca w Powiatowym Mieszkaniu Treningowym następuje w formie decyzji administracyjnej. Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, mającego na celu ustalenie całości sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej osoby ubiegającej się o miejsce w Mieszkaniu. Decyzja ta wydawana jest na czas określony. Warunkiem korzystania ze wsparcia w formie pobytu w Powiatowym Mieszkaniu Treningowym jest kontynuowanie przez Mieszkańca nauki oraz realizowanie Indywidualnego Programu Usamodzielniania.

Pobyt w Powiatowym Mieszkaniu Chronionym jest odpłatny. Odpłatność jest ustalana w formie decyzji administracyjnej w oparciu o Uchwałę nr XXXIV/400/23 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych prowadzonych przez Powiat Wrocławski.

Od 1 stycznia 2024 r. Mieszkanie funkcjonuje pod nazwą Powiatowe Mieszkanie Treningowe na mocy ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 r. poz.1693), Uchwały nr 224/2023 Zarządu Powiatu Wrocławskiego z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu oraz Zarządzenia nr 15/2023 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2023 r.

Kontakt:

Powiatowe Mieszkanie Treningowe w Kątach Wrocławskich,
ul. 1 Maja 43c, 55-080 Kąty Wrocławskie

Osoby do kontaktu:

- Ilona Migacz – Opiekun Powiatowego Mieszkania Treningowego
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, tel.: 797 746 245, e-mail: i.migacz@pcpr.wroclaw.pl

- Renata Wonskowska – pracownik socjalny w Powiatowym Mieszkaniu Treningowym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu,
tel. 698 621 326, e-mail: r.wonskowska@pcpr.wroclaw.pl

 


Source URL: https://www.pcpr.wroclaw.pl/strona/553-powiatowe-mieszkanie-treningowe-w-katach-wroclawskich