Kontakt do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu

Domyślna grafika

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu
ul. Kościuszki 131
50-440 Wrocław
tel. (71) 72 21 860, fax (71) 72 21 869
e-mail: pcpr@pcpr.wroclaw.pl

Dyrektor
Arleta Szmigielska, tel. (71) 72 21 860

Zastępca Dyrektora
Magdalena Kuźnicka, tel. (71) 72 21 860

 • Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu lub Zastępca Dyrektora przyjmują obywateli w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 13.00 – 15.00.
 • Książka skarg i wniosków dostępna jest w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131, pokój nr 402.

DZIAŁ WSPARCIA RODZINY

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

 • Anita Olszowy - Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, tel. (71) 72 22 018, pok. 449
 • Karolina Śmiłowska - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, tel. (71) 72 22 018, pok. 449
 • Katarzyna Rataj - Młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, tel. (71) 72 21 862, pok. 411
 • Rafał Klementowski - Młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, tel. (71) 72 21 862, pok. 411
 • Edyta Machnacz - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, tel. (71) 72 21 868, pok. 421
 • Iga Szejna - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, tel. (71) 72 21 868, pok. 421
 • Izabela Wróblewska - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, tel. (71) 72 21 868, pok. 421
 • Ewa Gostkowska - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, tel. (71) 72 22 007, pok. 410

Zespół ds. poradnictwa specjalistycznego

 • Joanna Laskowska - Główny specjalista - pedagog, tel. (71) 72 22 051, pok. 448
 • Paulina Mielczarek - Psycholog, tel. (71) 72 22 008, pok. 416
 • Ewa Myślicka - Psycholog, tel. (71) 72 22 008, pok. 416

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ

 • Bernadeta Łapa - Główny specjalista pracy socjalnej, tel. (71) 72 21 833, pok. 404.1
 • Anna Antos - Pomoc administracyjna, tel. (71) 72 21 779, pok. 404.1
 • Magdalena Zwierniak - Konsultant ds. świadczeń, tel. (71) 72 22 029, pok. 404.3
 • Elżbieta Mnich - Konsultant ds. świadczeń, tel. (71) 72 21 864, pok. 404.3
 • Małgorzata Tobiasz - Pomoc administracyjna, tel. (71) 72 22 030, pok. 404.3

DZIAŁ WSPARCIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I SENIORÓW

Zespół ds. osób niepełnosprawnych

 • Elżbieta Nocko-Ciołek - Główny specjalista, tel. (71) 72 21 777, pok. 404.4
 • Adrianna Szyszka - Konsultant, tel. (71) 72 21 870, pok. 404.4
 • Patrycja Sys – Konsultant, tel. (71) 72 22 060, pok. 404.4

DZIAŁ ORGANIZACYJNO-FINANSOWY

Zespół ds. finansowo - księgowych

 • Ireneusz Suchożebrski – Główny księgowy, tel. (71) 72 21 709, pok. 407.1
 • Małgorzata Cieślik - Starszy inspektor ds. kadr i płac, tel. (71) 72 21 805, pok. 407.2
 • Edyta Wiąckiewicz - Księgowa, tel. (71) 72 22 006, pok. 409
 • Ewa Bogus - Księgowa, tel. (71) 72 21 865, pok. 408 
 • Kamila Bielińska - Pomoc administracyjna, tel. (71) 72 21 865, pok. 408

Zespół ds. organizacyjnych

 • Dorota Firlej - Konsultant, tel. (71) 72 21 860, pok. 402
 • Małgorzata Styrenczak - Starszy inspektor ds. zamówień publicznych, tel. (71) 72 21 776, pok. 409

POWIATOWE MIESZKANIE TRENINGOWE W KĄTACH WROCŁAWSKICH

ul.1 Maja 43C 55-080 Kąty Wrocławskie

 • Renata Wonskowska - Specjalista pracy socjalnej, tel. 698 621 326
 • Ilona Migacz - Opiekun Powiatowego Mieszkania Treningowego, tel. 797 746 245

POWIATOWY KLUB SENIORA W KĄTACH WROCŁAWSKICH

ul.1 Maja 43C 55-080 Kąty Wrocławskie

 • Małgorzata Korkuś –  Instruktor ds. kulturalno – oświatowych, tel. 797 746 245
 • Agata Seretna – Główny specjalista , tel. 698 648 707
 • Paulina Smuga - Instruktor ds. kulturalno – oświatowych

Source URL: https://www.pcpr.wroclaw.pl/strona/kontakt/580-kontakt-do-powiatowego-centrum-pomocy-rodzinie-we-wroclawiu