Przetargi

Nazwa Termin składania ofert Rodzaj zamówienia: Wartość zamówienia

Zakup i dostawa tonerów dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu w roku 2024.

Dostwawy Zamówienia nie podlegające PZP

Zapytanie ofertowe na: usługę cateringową serwowaną podczas Pikniku Rodzinnego, który odbędzie się dnia 08 czerwca 2024 r. na terenie Powiatowego Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich, przy ul. 1 Maja 43, w godz. od 10.00 do godz. 14.00.

Usługi Zamówienia nie podlegające PZP

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2024 dla zamówień o wartości do 130 000,00 - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu

Zapytanie ofertowe na: zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia do sprawowania pieczy zastępczej dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe, zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego oraz prowadzących Rodzinne Domy Dziecka.

Usługi Zamówienia nie podlegające PZP

Zapytanie ofertowe na: zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia do sprawowania pieczy zastępczej dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe, zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego oraz prowadzących Rodzinne Domy Dziecka.

Usługi Zamówienia nie podlegające PZP

Zapytanie ofertowe na : zakup i dostawę tonerów dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu w roku 2023.

Dostwawy Zamówienia nie podlegające PZP

Dostawa materiałów biurowych i papierniczych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu w roku 2023.

Dostwawy Zamówienia nie podlegające PZP

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2023 r. - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem systemowym dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.

Dostwawy Zamówienia nie podlegające PZP

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Usługi